Trochę historii

[WRGF id=859]

Rolnicy zamieszkujący gminę Kosów na ogólnym zebraniu w dniu 25 października 1926 roku utworzyli Spółdzielnię Mleczarską z odpowiedzialnością ograniczoną w Kosowie Lackim.

Członkowie Zarządu Stanisław Waszewski i Józef Krysiak, działając w imieniu i na rzecz tejże Spółdzielni Mleczarskiej na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni z dnia 27 lutego 1928 roku i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 4 kwietnia 1928 roku podpisali akt notarialny w dniu 21 kwietnia 1928 roku z Wójtem gminy Kosów Bolesławem Dmowskim zam. we wsi Dębe Nowe na podstawie, którego gmina Kosów darowała na własność Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie z odpowiedzialnością ograniczoną pod budowę mleczarni część placu po byłej gminnej szkole powszechnej 3624 m2 przy ulicy Pańskiej. Akt notarialny spisany został przez Adama Dzierżanowskiego Notariusza w Sokołowie Podlaskim.

W ciagu kilku lat pobudowany został przez członków Spółdzielni okazały budynek Zakładu Mleczarskiego.

W 1944 roku w czasie działań wojennych budynek mleczarni został całkowicie zburzony.

Po wojnie członkowie Spółdzielni rozpoczęli działalność gospodarczą. Mleko było skupowane i przerabiane na masło w wynajmowanych od rolników pomieszczeniach.

W latach 1951-1952 na miejscu zburzonej mleczarni przy ul. Pańskiej w Kosowie Lackim zbudowano nowy Zakład Mleczarski. Spółdzielnia Mleczarska objęła wówczas skupem mleka całą gminę Kosów Lacki. Zakład nie miał możliwości produkcji wyrobów białkowych co ograniczało skup mleka.

Z dniem 1 października 1954 roku na mocy Uchwały Nr 242/54 Prezydium Rządu majątek Spółdzielni został przejęty przez Skarb Państwa. W miejsce Spółdzielni utworzono Zakład Mleczarski w Kosowie Lackim na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym z podległym Oddziałem Zakładem Produkcyjnym w Sterdyni.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim została reaktywowana na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca 1957 r.

W lipcu 1958 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę nowego Zakładu Mleczarskiego w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej (obecnie Parkowa 2). Pierwszy etap budowy zakończono w grudniu 1962 roku. Produkcję uruchomiono 6 stycznia 1963 roku. Zakład produkował sery dojrzewające i masło. Drugi etap budowy zakończono dwa lata później. Rozpoczęto produkcję odtłuszczonego mleka w proszku.

W okresie ponad 40 letniej pracy Spółdzielnia stale modernizowała i rozbudowywała Zakład Mleczarski. W 1983 roku Spółdzielnia zakupiła od RSP w Kosowie Lackim bazę magazynowo – warsztatową przy ul. Polnej. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych utworzono bazę transportową z warsztatami naprawczymi, stacją paliw, zapleczem socjalnym i magazynowym.

W latach 1983-1984 zrealizowano budowę dużego budynku magazynu technicznego i budynku warsztatowo – socjalnego na terenie Zakładu. W 1984 roku uruchomiono produkcję serków twarogowych w nowo przekazanym do użytkowania budynku twarożkarni o zdolności przerobowej 40.000 litrów mleka na dobę.

W 1990 roku oddano do użytku nowy wydział galanterii. Podjęto produkcję jogurtów, serków smakowych, śmietany i śmietanki. Powiększono magazyny chłodnicze i dojrzewalnie serów. Produkcja serów dojrzewających została zwiększona do 6 ton dziennie.

Spółdzielnia w latach dziewięćdziesiątych realizowała budowę dużej oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap budowy został zakończony 27 grudnia 1996 roku. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza z bardzo dobrym rezultatem około 1000 m3 ścieków na dobę w tym: 200 m3 ścieków komunalnych z miasta.

W 2002 roku zakończono budowę nowej serowni o zdolności przerobowej 72 tyś litrów mleka na dobę. Zaczęto produkcję nowych gatunków serów, w tym sztandarowego obecnie sera Edamer  a także serów Baron i Lazzarella. Przełom 2002/2003 zaobfitował wprowadzeniem  do ciągłej produkcji sera sałatkowego Sorento. Rozpoczęto wdrażanie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.

Rok 2003 i 2004 to czas intensywnych zmian modernizacyjnych zakładu. Nowoczesna hala odbioru mleka surowego, atestowane urządzenia do obróbki cieplnej, stacja mycia umożliwiają zatwierdzenie zakładu do handlu tj. otwierają okno  do sprzedaży produktów na rynki państw tzw. „starej Unii”.

Lata 2006 i 2007 to realizacja długo oczekiwanej inwestycji jaką była budowa nowoczesnej dojrzewalni serów wraz z magazynem ekspedycyjnym. Nowe urządzenia regulujące temperaturę i wilgotność  to wstęp do  zaawansowanej technologicznie produkcji serów dojrzewających o powtarzalnych cechach smakowo- zapachowych.

Zmiana podejścia do produktów ubocznych w tym serwatki, podyktowana troską o środowisko skutkuje powstaniem w 2008 roku nowego działu zagęszczania serwatki.  Powstałe  również w 2008 roku urządzenia regeneracji ciepła umożliwiły redukcję kosztów produkcji ,przez co zminimalizowane zostały skutki galopującego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw. Polityka oszczędności zajęła miejsce równorzędne z polityką jakości.

Lata 2009-2011 to czas inwestycji w techniczne zaplecze zakładu, umożliwiające zwiększenie produkcji i redukcję kosztów.

2012 rok to czas powstania drugiej serowni, przez co produkcja serów przekracza już 400 ton w skali miesiąca. Do ciągłej produkcji wprowadzony zostaje nowy gatunek sera Gouda Lacka z Dziurami. Intensywny rozwój techniczno-technologiczny ostatniej dekady plasuje zakład na wysokiej pozycji wśród producentów serów. Rośnie rozpoznawalność marki, rozszerzają się rynki zbytu. Troska o klienta i produkty najwyższej jakości to główny cel naszej pracy.