Zarząd

Prezes Zarządu – Andrzej Minarczuk
Wiceprezes Ds. Technicznych – Ewa Wójcik

 

(tel)